L’Ajuntament de Granollers ha estat beneficiari del cofinançament FEDER en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en els eixos prioritaris 4 i 6. Granollers ha estat l’únic ajuntament de la comarca que ha captat subvencions per a inversions en la darrera convocatòria d’aquest Fons Europeu de Desenvolupament Regional, tant en l’eix 4 (afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors) com en l’eix 6 (conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos), per un import total d’1.352.674 €.

Projecte de turisme industrial a Granollers: de Roca Umbert a la ciutat

El projecte turístic integrat a Roca Umbert també ha obtingut el cofinançament FEDER amb una subvenció de 807.734 €. Es tracta de la rehabilitació patrimonial d’elements singulars: del Refrescador, de les antigues passarel·les entre naus, enllumenat ornamental de la xemeneia de Roca Umbert i 4 xemeneies més del nucli antic de Granollers – que permetran crear un itinerari específic que partirà de Roca Umbert.

Aquest projecte també preveu la museïtzació de la Tèrmica i de diversos punts emblemàtics i d’interès de Roca Umbert. Tot l’espai es concep com un centre d’interpretació a l’aire lliure, on es poden visitar els seus elements de forma aïllada o com un tot, proporcionant al visitant una visita immersiva en tant que l’espai ha mantingut la seva estructura original. Les actuacions van des de la senyalització o la creació d’una audioguia, entre d’altres.

L’edifici de la Tèrmica, actualment ja centre d’interpretació, que gràcies a l’operació podrà completar la seva oferta museística, amb nous elements audiovisuals que permetran en gran mesura recuperar més patrimoni material però sobretot valoritzar patrimoni immaterial, mitjançant per exemple els testimonis dels antics treballadors de la fàbrica. A més, el projecte inclou els plans de comunicació i de promoció i difusió que permetran conèixer millor aquest espai lligat a la producció industrial de la ciutat.

Amb aquestes actuacions es recuperarà el patrimoni cultural i històric, tant material com immaterial del passat fabril de l’espai, amb uns atractius i continguts singulars i d’alt valor a nivell nacional, que incorporaran elements de difusió innovadors basats en les noves tecnologies, per garantir als visitants una experiència immersiva.

Projecte de Bioenergia per al desenvolupament local: xarxes de calor de biomassa

La construcció de les xarxes de calor de biomassa permetran substituir les antigues calderes de gas natural per calderes de biomassa d’última generació i el màxim d’eficients. Els projectes singulars de xarxes de calor per biomassa són una oportunitat per contribuir als objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, establerts pel Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya en l’horitzó 2020 i el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia de Granollers per al 2030

S’ha obtingut el cofinançament FEDER, de 544.940 € per la construcció de la xarxa de calor per biomassa per subministrar energia tèrmica a set equipaments públics: Impremta / Taller d’Artistes, Centre de Cultura Popular i Tradicional La Troca, Escola Ferrer i Guàrdia, Pistes municipals d’atletisme, Pavelló municipal El Parquet, Pavelló municipal El Tub, Institut Carles Vallbona.

La previsió d’execució és a partir de la data d’atorgament del FEDER i fins al 31 de desembre de 2020. El cost d’aquest projecte és de 1.207.829 €, les emissions de GEH que s’evitarien serien de 134,4 Tn CO2 eq i l’estalvi econòmic estimat de 28.042 euros/any.