Monthly Archives: novembre 2021

Procés de selecció per cobrir el lloc de treball temporal d’oficial de manteniment

Procés de selecció per cobrir el lloc de treball temporal d’oficial de manteniment de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L

Bases de la convocatòria:Anunci_Convocatoria_Seleccio_Oficial_Manteniment_PModificat

Instància / sol·licitud per optar al procés de selecció: Instancia_Generica_RUFASL_P

Llista definitiva de persones admeses i excloses: 01_Llista_Definitiva_Persones_AdmesesExcloses_P

Resultats de la primera fase (valoració de mèrits i del Currículum Vitae): 02_Resultat_1aFase_Valoracio_Merits_P

Informe per declarar desert el […]

Bases llicència d’ús temporal del bar Sala NauB1

Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de la llicència d’ús temporal del bar ubicat a la sala de concerts Nau B1 del recinte conegut com a Roca Umbert.

Les persones interessades poden sol·licitar la llicència en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de les […]