Visita la Tèrmica

Àrea de l’activitat: Ciències naturals i medi ambient – L’energia

Tipus d’activitat: Visita

Objectiu de l’activitat:

Aproximar el món de l’energia i de la seva producció.

Els principals objectius són:

Conèixer una central tèrmica

Identificar elements de la producció energètica: matèries primeres, transformació,

Relacionar els processos físics bàsics amb la quotidianitat d’una llar: calderes, calefaccions, llar de foc, etc.

Millorar el nivell de coneixement de […]