Tècnic/a de producció tècnica, d’escenotècnia i manteniments

Procediment obert per a la selecció d’una persona que ocupi amb caràcter indefinit el lloc de treball d’un/a Tècnic/a de producció tècnica, d’escenotècnia i manteniments, per a les funcions de Cap Tècnic i de Manteniment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Tipus de contracte: Laboral Indefinit

Retribució anual bruta: 42.000 € aproximadament.

Jornada Laboral Ordinària: 35 hores […]