La Troca ofereix, d’octubre a juny, una programació estable d’activitats de difusió de la cultura popular i tradicional amb caràcter trimestral. Durant els mesos d’estiu aquesta programació queda concentrada sobretot en el mes de juliol. En aquesta programació s’ofereix, entre altres activitats:

-Tallers de formació musical en l’àmbit dels instruments d’arrel tradicional (gralla i percussió)
-Concerts i balls folk
-Tallers de dansa
-Tallers infantils