Residències audiovisuals

EMPRESES I PRODUCTORES AUDIOVISUALS

El Centre Audiovisual disposa d’espais de treball amb tecnologia avançada destinats a empreses audiovisuals i de l’àmbit 2.0. Per a dur a terme els seus projectes, els residents del Centre Audiovisual també poden accedir al plató i als equipaments tècnics de les instal·lacions en condicions econòmiques avantatjoses. Els espais de cotreball són gestionats des del Centre Audiovisual però es troben situats en un equipament de Roca Umbert molt proper, el CTUG.

 

Tipologia de residències

Cotreball

Nombre: 6

Durada del contracte: 1 any, prorrogable

Espai: zona de treball particularitzada, amb els serveis necessaris, en una zona comuna que disposa de serveis avançats

Preu fix i serveis:

  • Categoria A: 75,00 € + IVA / per persona
  • Categoria B: 100,00 € + IVA / per empresa de fins a 2 integrants

 

Mòduls

Nombre: 6

Durada del contracte: 2 anys, prorrogables

Espai: 18 metres quadrats

Preu per metre quadrat: 10 € (180 € mensuals + impostos)

Mobiliari: cada espai disposa de 3 taules amb tres cadires amb rodes i un armari

Serveis: telefonia, fibra òptica, neteja, plaça d’aparcament i tots els que li siguin adscrits

  • Preu dels serveis: 167,28 €/mensuals + IVA

 

Vivers

Nombre: 4

Durada del contracte: 2 anys

Espai: 18 metres quadrats

Preu per metre quadrat: 10 € (180 € mensuals + impostos)

Mobiliari: cada espai disposa de 3 taules amb tres cadires amb rodes i un armari

Serveis: telefonia, fibra òptica, neteja, plaça d’aparcament i tots els que li siguin adscrits

  • Preu dels serveis: 167,28 €/mensuals + IVA

 

Zones per empreses

Nombre: 3

Durada del contracte: de 3 fins a 10 anys, prorrogables

Espais: les zones adscrites a lloguers d’empreses del Centre Audiovisual i/o altres edificis gestionats per GASL a Roca Umbert Fàbrica de les Arts (18, 20, 180 metres quadrats…)

Preu per metre quadrat: 10 € + IVA. S’hi podrien aplicar descomptes per a projectes estratègics i/o empreses públiques del territori que podrien ser objecte de consideració especial d’acord amb els que preveuen els preus d’arrendament de GASL vigents.

Serveis: tots els que li siguin adscrits

  • Preu dels serveis: establert segons la contractació, tipologia, consum i quantitat