• crazy quiz

25 octubre - 17:30h

Crazy Quiz!

  • Laboratori. Fades

27 octubre - 17:30h

Laboratori de lletres i imatges

  • Taller filosofia_Desti i atzar

30 octubre - 19:00h

Taller de pràctica filosòfica

  • codecombat

6 novembre - 17:30h

CodeCombat

  • tinkercad

9 novembre - 17:30h

Del 2D al 3D

  • makey makey

14 desembre - 17:30h

Creativitat amb Makey Makey