La Biblioteca Roca Umbert és la biblioteca de proximitat de la zona sud de la Granollers. Inaugurada el 2 d’abril de 2005 i amb un espai de 1.727 m2, té per missió garantir la igualtat d’oportunitats dels ciutadans en relació a l’accés a la informació, donar suport a la formació al llarg de la vida, promoure la lectura i esdevenir un espai de trobada i intercanvi.

El valor fonamental que orienta la biblioteca és, coneixement i educació per poder decidir, dialogar i conviure.

La Biblioteca Roca Umbert té la visió d’avançar envers un model de servei bibliotecari local que aposti per la creativitat, els serveis digitals i l’elaboració de productes d’informació amb alt valor afegit.

La Biblioteca Roca Umbert forma part de Biblioteques de Granollers, la xarxa local de biblioteques públiques de la ciutat, encarregada d’oferir el servei gratuït de lectura pública als ciutadans i ciutadanes de Granollers.