ACCÉS A LA INFORMACIÓ I PRESCRIPCIÓ DOCUMENTAL

Consulta i lectura a sala
– Catàleg col·lectiu

Informació
– Informació local i comunitària
– Informació i referència generalista

Recomanacions lectores
– Assessorament
– Exposicions i seleccions documentals temàtiques
– Exposicions de novetats
– Guies documentals (temàtiques i de novetats)

Préstec de documents
– Préstec de ciutat
– Préstec interbibliotecari
– Préstec d’entitats

Accés públic a internet i ofimàtica
– Internet i +. Reserva d’ordinadors
– Punt TIC. Reserva d’ordinadors
– Wi-fi
– Servei d’impressions

Accés a l’administració electrònica 

FOMENT DE LA LECTURA I L’ESPERIT CRÍTIC:

 – Hora menuda (0-3 anys)
– Hora del conte (+4 anys)
– Laboratori de lletres i imatges (+5 anys)
– Cinema familiar (+ 5 anys)
– Clubs de lectura infantils: Superlectors i Llibres voladors (7-11 anys)
– Club de lectura juvenil: La Penya dels llibres (12-16 anys)
– Club de lectura de novel·la
– Club de lectura de català fàcil

SUPORT A L’APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA:

Visites de formació en l’ús de la biblioteca 

Visites escolars informacionals i d’animació lectora

Converses en anglès. Library Talks i Crazy Quiz!

Taller de pràctica filosòfica

Formació en alfabetització digital
– Cursos
– Píndoles
– Aula oberta

Centre col·laborador ACTIC

Espai de suport als treballs en grup

Sales d’estudi