Alexandre Franquesa Balcells

Projecte:

La sobreabundància d’imatges que inunda el nostra dia a dia desborda la capacitat de d’analisi de qualsevol esperit critic, fent que la posveritat es torni indestriable del missatge genuí. És per aquest motiu que la imatge com a transmisora de coneixement s’ha devaluat. Les imatges no podran pretendre mai més ser un testimoni objectiu dels […]

Sylvie Bussières

Projecte: Ciencia i art. Autoritat i coneixement

Segons un cliché força extés, la missió de l’art és formular preguntes i la missió de la ciència és oferir respostes. Aquesta complementarietat es manifesta en els diferents àmbits d’ambdues disciplines. Per exemple, el museo de ciències com a plataforma de divulgació del coneixement dona a l’artista un escenari de recerca plàstica i conceptual que pot […]

Pilar Rosado

Projecte: MNEMÒSYNE 2.0. Cartografies Computacionals de la Memòria Visual.

En aquest projecte es planteja el model de l’atles com a dispositiu per a reconfigurar l’ordenació sensible del món, així com les relacions establertes en la formació del coneixement. A partir de les noves capacitats dels models de visió per computador, es planteja la producció artística com […]

Nataly Prada Elejalde

Projecte: Traficant amb la intimitat 

Projecte obert en constant construcció, que té espai temps i cos a internet. L’enfocament central part a recrear performatividades (entreactes) que donen compte de la representació i la vigilància sobre la intimitat de la dona des de la història de l’art en dialèctica amb l’actualitat. La performance, la fotografia, el vídeo […]

Montse Tomás

Projecte: DE(RE)CONSTRUIR

Treballa amb diferents llenguatges i materials, amb la voluntat de construir a partir d’allò accessible, fins i tot residual, i dotar-lo d’un valor. El seu mètode de treball té a veure amb l’acumulació, la sedimentació i la transformació, en un procés lent a on les coses van prenent cos i densitat.

Al llarg de la […]

Lluís Estopiñan i Canals

Projecte: “Memory”

El projecte “Memory” gira al voltant de la memòria com a part essencial de la nostra identitat, i el poder evocador de les fotografies de temps passats; imatges poderoses que ens documenten o inquieten, ens emocionen o traslladen en el temps, però també ens interpel·len sobre qui som i què en queda de nosaltres i […]

Artistes residents