Procés per cobrir el lloc temporal de tècnic d’activitats i projectes de RU

L’objecte d’aquestes bases és realitzar un procés de selecció per a cobrir mitjançant contracte laboral temporal, fins la creació i la cobertura definitiva de la plaça, el lloc de treball de Tècnic d’activitats i projectes, amb les característiques següents:

Lloc de treball: Tècnic d’activitats i projectes

Nivell i categoria : C1 Tècnic Auxiliar

Tipus de contracte: Contracte laboral […]

Convocatòria de procés selectiu per administratiu/va de Roca Umbert

Descarregueu les bases: 07_18_Bases_Convocatoria_Administracio

Llistat d’admesos i exclosos: Llista_definitiva_Admesos_Exclosos_Resultat_2a_Fase_P

Resultats de la 3a fase (prova d’aptituds): Resultat_3a_fase_P

Resultats de la 4a fase: Resultat_4a_Fase_Final_P

La sol·licitud amb la documentació requerida s’haurà de presentar en el termini de 10 dies naturals del procés a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la web de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, i al […]