Selecció d’un tècnic/a especialista de manteniment de Roca Umbert

Roca Umbert Fàbrica de les Arts precisa convocar un procés de selecció d’un/a Tècnic/a especialista de manteniment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. La contractació s’ofereix dins del pla de relleu d’un altre treballador i en atenció a la situació en la que es trobi en el moment de resoldre aquesta convocatòria, es formalitzarà […]

Tècnic/a de producció tècnica, d’escenotècnia i manteniments

Procediment obert per a la selecció d’una persona que ocupi amb caràcter indefinit el lloc de treball d’un/a Tècnic/a de producció tècnica, d’escenotècnia i manteniments, per a les funcions de Cap Tècnic i de Manteniment de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Tipus de contracte: Laboral Indefinit

Retribució anual bruta: 42.000 € aproximadament.

Jornada Laboral Ordinària: 35 hores […]

Anunci per la selecció d’un/a director/a gerent a a societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria pel sistema de concurs específic per a la cobertura de la Direcció Gerència professional de la societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L.

Amb la persona finalment seleccionada es signarà un contracte d’alta direcció amb una durada de 4 anys, renovables per un únic segon període a criteri […]

Selecció d’un/a tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a especialista en arts visuals

CERCA: Un/a tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a especialista en arts visuals

ADREÇAT A: Professionals sobre els camps d’actuació de Roca Umbert, que cerquin nous reptes en la gestió i mediació cultural tan pel desenvolupament propi com per la consolidació i rellançament d’iniciatives innovadores.

Consulteu l’anunci de la convocatòria: Anunci Gestor Cultural Arts Visuals RUFA

Consulteu les bases de la convocatòria: Convocatòria […]

Selecció d’un tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a especialista en projectes educatius i comunitaris

CERCA de Tècnic/a mig gestor/a cultural i mediador/a especialista en projectes educatius i comunitaris de Roca Umbert Fàbrica de les Arts

ADREÇAT A: Professionals sobre els camps d’actuació de Roca Umbert, que cerquin nous reptes en la gestió i mediació cultural tan pel desenvolupament propi com per la consolidació i rellançament d’iniciatives innovadores.

Consulteu l’anunci de la convocatòria: Anunci Gestor […]

Procés de selecció per cobrir el lloc de treball temporal d’oficial de manteniment

Procés de selecció per cobrir el lloc de treball temporal d’oficial de manteniment de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L

Bases de la convocatòria:Anunci_Convocatoria_Seleccio_Oficial_Manteniment_PModificat

Instància / sol·licitud per optar al procés de selecció: Instancia_Generica_RUFASL_P

Llista definitiva de persones admeses i excloses: 01_Llista_Definitiva_Persones_AdmesesExcloses_P

Resultats de la primera fase (valoració de mèrits i del Currículum Vitae): 02_Resultat_1aFase_Valoracio_Merits_P

Informe per declarar desert el […]

Tècnic/a auxiliar en gestió cultural

Objecte de la convocatòria: contractació amb caràcter temporal a jornada completa, per a realitzar tasques d’auxiliar tècnic de la societat municipal.

Lloc de treball: Tècnic/a de gestió cultural

Nivell: C1 Tècnic auxiliar

Tipus de contracte: Contracte temporal amb 2 mesos de prova.

Jornada Laboral: Completa

Sou brut anual: segons conveni de la societat municipal.

Incorporació: immediata

El termini de presentació de sol·licituds […]

Selecció per cobrir el lloc de treball temporal de tècnic/a d’actuacions del Pla FEDER 2020/2021

L’objecte d’aquestes bases és realitzar un procés de selecció per cobrir, mitjançant contracte
laboral temporal, el lloc de treball de Tècnic/a d’actuacions del Pla FEDER 2020/2021 de Roca
Umbert, amb les característiques següents:
– Lloc de treball: Tècnic/a d’actuacions del Pla FEDER 2020/2021 de Roca Umbert.
– Nivell i categoria: C1 Tècnic Auxiliar.
– Tipus de contracte: Contracte laboral temporal […]

Selecció d’un tècnic d’activitats i projectes de dinamització d’arts visuals i de la imatge

L’objecte d’aquestes bases és realitzar un procés de selecció per cobrir, mitjançant contracte laboral temporal, el lloc de treball de Tècnic/a d’Activitats i Projectes de Dinamització d’Arts visuals i de la Imatge, amb les característiques següents:
 Lloc de treball: Tècnic/a d’Activitats i Projectes de Dinamització d’Arts Visuals i de la Imatge.
 Nivell i categoria: C1 […]

Procés per cobrir el lloc temporal de tècnic d’activitats i projectes de RU

L’objecte d’aquestes bases és realitzar un procés de selecció per a cobrir mitjançant contracte laboral temporal, fins la creació i la cobertura definitiva de la plaça, el lloc de treball de Tècnic d’activitats i projectes, amb les característiques següents:

Lloc de treball: Tècnic d’activitats i projectes

Nivell i categoria : C1 Tècnic Auxiliar

Tipus de contracte: Contracte laboral […]