El Centre d’arts en moviment és un centre de creació per a l’aprofundiment del llenguatge del cos, vinculat a les disciplines de teatre, dansa i circ.

És un espai que complementa les diverses activitats de creació que es desenvolupen des dels inicis del projecte de Roca Umbert en diversos espais de la fàbrica.

La voluntat del centre és esdevenir un eix aglutinador de l’activitat creativa vinculada al moviment, relacionar-la amb la ciutat i amb la ciutadania, integrant-la amb la resta de l’activitat de la fàbrica (audiovisual, arts plàstiques, musical. etc) i posar-la en relació amb la creació contemporània que es desenvolupa a nivell nacional.

L’activitat vinculada a les arts del moviment es va definir en el Pla director de Roca Umbert, aprovat l’any 2002. L’any 2004 es redacta el Pla Director Arquitectònic de l’antiga fàbrica tèxtil de Roca Umbert de Granollers, redactat per Manel Bosch i Aragó i Antoni Sanchez-Fortún Ripoll, i ja es defineix el que serà l’espai destinat a la dansa, a la primera planta de la Nau B1-B2.

Des dels inicis de Roca Umbert, es va començar a acollir activitat, en el marc de l’equipament de la Troca i cap al 2008 es va conceptualitzar com a entitat, dins del desplegament del Pla Integral de la Dansa, desenvolupat pel Dept. de Cultura de la Generalitat.

S’ha acollit durant diversos anys l’activitat del Batxillerat artístic del Celestí Bellera, s’ha establert en residència la companyia Liant la Troca des de l’any 2008 i s’ha acollit activitat d’entitats vinculades a la dansa tradicional.

Des d’aleshores, s’han fet diverses trobades tècniques amb el sector professional, amb escoles de la ciutat i amb entitats.

S’ha creat una sala amb parquet i els serveis corresponents i queda pendent una segona fase, en la que s’acabaran de realitzar espais per acollir més tipologies de sales per adaptar-se a la diversitat des projectes de creació.

Espais i usos associats

El Centre disposa de dos espais específics, una sala amb parquet i una sala oberta, també s’utilitzen altres espais de la fàbrica vinculats a aquesta disciplina, com l’espai de la Troca, espais exteriors, dents de serra, etc.

Els espais en principi no acabats ofereixen possibilitats molt atractives per espectacles que no demanen un parquet i amb això es diversifica el tipus de projectes que pot acollir l’espai.

Apadriments

Es treballarà de manera més estreta amb dos creadors reconeguts, amb especial èmfasi a artistes, amb la funció de fer un coaching crític de l’organització, les línies d’intervenció del centre i dels processos de creació seleccionats.

En aquesta etapa inicial, es compta amb la col·laboració de Roser López Espinosa i Jordi Cortés.