A Roca Umbert hi ha diferents espais i equipaments a l’abast de les entitats i les empreses que en vulguin fer ús, per desenvolupar els usos propis de l’entitat, o bé per a organitzar-hi esdeveniments públics, privats, rodatges, etc.

SOL·LICITUD DE VISITES A ROCA UMBERT: Visites

SOL·LICITUD DE VISITES ESCOLARS A ROCA UMBERT: Visites escolars

SOL·LICITUD DE SERVEIS AUDIOVISUALS AL CENTRE AUDIOVISUAL: serveis_audiovisuals

SOL·LICITUD DE CESSIÓ D’ESPAIS I SERVEIS A ROCA UMBERT: CessioEspais

Consulta els preus públics 2022 (Catàleg de preus públics)

Normativa per a les activitats de l’espai exterior de Roca Umbert (Normativa espais exteriors)

Rodatges: Hèctor Anoro 93 840 06 33 / 609 775 829  www.platogranollers.cat

Contacte lloguer: espais@rocaumbert.cat

Model de sol·licitud/instància: Instancia_Generica_RUFASL_P