Aquestes bases tenen com a objecte regular la selecció dels projectes de les empreses i professionals de l’àmbit de les indústries culturals i creatives, en especial les del sector audiovisual, que accediran a les residències que queden vacants.

Es poden presentar les sol·licituds i projectes des del dia 15 de febrer fins al dia 31 de març de 2021, ambdós inclosos.
El director de l’Àrea Audiovisual de Roca Umbert podrà citar a una entrevista personal els sol·licitants per aclarir aspectes sobre el projecte presentat.
Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a l’adreça: residencies_ca@rocaumbert.cat. Els/les sol·licitants que vulguin visitar els espais ho podran fer prèvia petició a través del correu electrònic indicat.
Els espais i serveis descrits que són l’objecte d’aquesta convocatòria hom preveu posar-los en marxa el dia 1 de maig de 2021.

Consulteu les bases de la licitació: Convo2021_residenciesCA_RU_v4

Formulari sol·licitud residències Centre Audiovisual: Formulari_Sollicitud_Residencies_CA_P