Aquestes bases tenen com a objecte regular la selecció dels projectes de les empreses i professionals de l’àmbit de les indústries culturals i creatives, en especial les del sector audiovisual, que accediran a les residències que queden vacants.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ: Les sol·licituds i projectes es poden presentar del 2 al 18 de gener de 2019, ambdós dies inclosos. Aquelles sol·licituds que arribin fora del termini establert no seran admeses. 

Consulteu les bases de la convocatòria: 173_18_Bases_2019_Residències_Empreses_CAU_P