Aquestes bases tenen com a objecte regular la selecció dels projectes de les empreses i professionals de l’àmbit de les indústries culturals i creatives, en especial les del sector audiovisual, que accediran a les residències que queden vacants.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ: Les sol·licituds i projectes es poden presentar del 2 al 18 de gener de 2019, ambdós dies inclosos. Aquelles sol·licituds que arribin fora del termini establert no seran admeses. 

Consulteu les bases de la convocatòria: Convo2019_residenciesCA_RU_v2 / 173_18_Bases_2019_Residències_Empreses_CAU_P

Per acord de gerència núm. 199, de data 31 de desembre de 2019, s’ha aprovat la modificació puntual, amb efectes 1 de gener de 2020, de les Bases específiques d’accés a les residències i vivers d’empreses audiovisuals, culturals i creatives del Centre Audiovisual de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., pel que fa a la finalització del termini de vigència de les llicències d’ús i a la incorporació de la possibilitat de pròrroga automàtica fins a la data de 30 d’abril de 2021, per a les llicències la vigència de les quals finalitzi a partir de març de 2020 en endavant:

  1.  Anunci de modificació de les Bases específiques d’accés a les residències i vivers d’empreses audiovisuals, culturals i creatives del Centre Audiovisual de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L: Anunci_Modificacio_Bases_Residencies_CA_P
  2.  Informe justificatiu en relació a l’esmentada modificació: 1_Informe_199_19_P