L’objecte d’aquest premi és incentivar i promoure les vocacions tecnològiques per tal de millorar l’ocupabilitat dels joves de la ciutat.

Es poden presentar a aquest premi totes les persones matriculades al curs 2022/2023, a batxillerat o cicle formatiu, que hagin elaborat o estiguin elaborant un projecte de recerca o un projecte de síntesi en l’àmbit tecnològic, que tingui un vessant aplicat, no només teòrica.

Hi haurà dues categories, dotada cadascuna amb 150 €, import sotmès als impostos o retencions
vigents segons llei i al qual se li aplicarà la retenció de l’IRPF que legalment correspongui:
– Premi al millor treball de recerca (estudiants de batxillerat).
– Premi al millor treball de síntesi (estudiants de cicles formatius).

Consulteu les bases aqui: BasesPremiMTG23