L’objecte d’aquest premi és incentivar i promoure les vocacions tecnològiques per tal de millorar l’ocupabilitat dels joves de la ciutat.
Diferents dades, sobre projeccions de futur, situen que en poc temps hi haurà una mancança important de professionals titulats procedents d’estudis científic-tecnològics, raó per la qual l’índex d’ocupabilitat, en aquest sector, creixerà.

D’altra banda, estudis sobre l’avaluació de l’impacte de les accions de divulgació, en termes de promoció de vocacions, apunten que la realització d’accions de divulgació cientificotecnològiques augmenten l’interès per estudiar ciència o tecnologia en més del 5%. Les activitats tenen més impacte entre els estudiants procedents d’entorns més desafavorits, de manera que es redueix la bretxa social existent entre nivells socioeconòmics.

Consulteu les bases: 167_18_Bases_Premi_Mercat_Tecnologia_P