Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de la llicència d’ús temporal del bar ubicat a la sala de concerts Nau B1 del recinte conegut com a Roca Umbert.

Les persones interessades poden sol·licitar la llicència en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de les presents bases en el portal web de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., és a dir, des del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 2 de desembre de 2021.

Consulteu les bases: 117_21_Bases_Llicencia_Us_Bar_Sala_Concerts_NB1_RUFASL_P

Sol·licitud: Annex_I_Sollicitud_Bases_Llicencia_Us_Bar_NB1_P