Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment de concessió de la llicència d’ús temporal del bar ubicat a l’interior del recinte conegut com a Roca Umbert, titularitat de la societat mercantil de capital municipal, Roca Umbert. Fàbrica de les Arts, Societat Limitada; i regular el règim d’ús de l’esmentat establiment.

Bases de la convocatòria: 45_21_Bases_Llicencia_Us_Bar_RUFASL_P

Annex a les bases: Annex_I_Sollicitud_Bases_Llicencia_Us_Bar_RUFASL_P

Termini: 20 d’abril de 2020.

Informe tècnic: 1_Informe_92_21_P