BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT A PROJECTES VINCULATS A LES ARTS EN MOVIMENT A ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS 2019 – 2020

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes vinculats a les arts en moviment que es portin a terme al llarg de l’últim quadrimestre de 2019 i de l’any 2020 a Roca Umbert Fàbrica de les Arts, segons les modalitats i requisits que s’estableixen en aquesta convocatòria.

Termini: les sol·licituds es presentaran entre els dies 14 de maig i 11 de juny de 2019 fins a les 14 hores. Un cop resolta aquesta convocatòria, la modalitat D restarà oberta fins al 31 de desembre de 2020.

BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA PARA EL SOPORTE EN PROYECTOS VINCULADOS A LAS ARTES EN MOVIMIENTO EN ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS 2019 – 2020

El objeto de esta convocatoria es dar soporte a proyectos vinculados a las artes en movimento que se lleven a cabo durante el último cuatrimetre de 2019 y el año 2020 en Roca Umbert Fàbrica de les Arts, según las modalidades y requisitos que se establecen en esta convocatoria.

Plazo: las solicitudes se presentaran entre el 14 de mayo de 2019 y el 11 de junio de 2019 hasta las 14 horas. Una vez se haya resuelto esta convocatoria, la modalidad D permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2020.

CONDITIONS FOR THE CALL FOR SUPPORT FOR PROJECTS RELATED TO THE MOVING ARTS AT ROCA UMBERT FACTORY OF THE ARTS 2019 – 2020

The objective of this call for proposals is to give support to projects related to the moving arts that will be carried out throughout the last quarter of 2019 and 2020 at Roca Umbert Factory of the Arts, in accordance with the types and requirements established in this call for proposals.

Deadline: the applications should be presented between 14 May 2019 and 11 June 2019 until 2pm. Once this competition has been completed, type D will remain open until 31 December 2020.

CONSULTEU LES BASES
Català: 82_19_Bases_Projectes_CAM_2019_CAT_P
Castellano: 82_19_Bases_Projectes_CAM_2019_ESP_P
English: 82_19_Bases_Projectes_CAM_2019_ENG_P

Guanyadors de la convocatòria (per acord de gerència núm. 106, de data 25 de juny de 2019)

MODALITAT A1: RESIDÈNCIA DE RECERCA I CREACIÓ EN MOVIMENT:

  • Cossoc de Magí Serra Foraster

MODALITAT A2: RESIDÈNCIA DE RECERCA I CREACIÓ EN CIRC

  • Llar-Home de Lara Renard García

MODALITAT B: RESIDÈNCIA DE PERFECCIONAMENT

  • Am I Bruce Lee de Junyi Sun Wang
  • Atlantis 2019/2020. Esbós d’un paisatge de Diana Gadish Bonàs

MODALITAT C: RESIDÈNCIA DE PROJECTES ARTÍSTICS EMERGENTS

  • Garbhaashay de Elena Susilla Durán
  • El desig de ser un llimac (si els llimacs són cargols sense closca) acció primera de Neus Masdeu Rubies
  • Colectivo Xeieré de Blanca Tolsá Rovira

MODALITAT D: CESSIÓ TEMPORAL PER A PROJECTES DE MOVIMENT

  • La filla secreta del Che Guevara de Clara Cortés Soler