En la seva quarta edició, el festival Panoràmic se centra i indaga sobre el concepte de Extimitat, sobre les intimitats públiques i publicades, d’allò secret, privat i amagat a la imatge mostrada, descoberta i pública.

Aquest moment històric, d’alarma social i aïllament sembla transformar-se, gràcies a l’ús de les noves tecnologies i xarxes socials, en un moment de pura extimitat on l’interior es torna exterior. On l’ús d’Internet estén els límits de la privacitat i els usuaris comparteixen les seves vides, diluint de dins cap a fora les fronteres entre el públic i el privat. Assistim, en altres paraules, a una intimitat compartida, a un voyeurisme col·lectiu, a una estètica a la recerca de l’aspecte més revelador, indiscret, exhibicionista.

En el cinema i en la fotografia, molts han estat els creadors que han transformat el seu entorn i intimitat en un motiu visual, en un diari compartit, en un missatge cap a fora. Des dels pioners com Duchamp, JH Lartigue o Saul Leiter fins Sally Mann, Nan Goldin, Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni o Wim Wenders, per citar només alguns.

Atenció, artistes de tot el món: Panoràmic us convida a participar a una convocatòria molt indiscreta … a imaginar, crear, documentar i elaborar imatges o testimonis de la vostra intimitat, dels vostres espais personals, del vostre interior, al llarg d’aquest període d’aïllament imposat.

Trobareu més informació i les bases de la convocatòria a la web del Panoràmic