Aquestes bases tenen com a objecte regular la selecció de dos/dues artistes i un crític/a per participar en un projecte  d’intercanvi entre Roca Umbert Fàbrica de les Arts (Catalunya) i VU (Quebec).

A Catalunya, el projecte és possible gràcies a Roca Umbert, la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Llull; i al Quebec, gràcies al suport del Ministeri de Relacions Internacionals i Francofonia, i del Ministeri de Cultura i Comunicacions.

Lloc: Les sol·licituds es presentaran formalment al Registre de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, de 9 a 14 hores, o bé es faran  arribar per correu electrònic a: gestio@rocaumbert.cat

Termini: Les sol·licituds es presentaran entre el 15 de novembre i el 15 de desembre de 2019 (fins a les 14 h).

Calendari de resolució i publicació dels resultats: la primera quinzena del mes de gener de 2020 es donarà a conèixer la resolució d’adjudicació a les persones que hagin presentat les propostes via correu electrònic, i es farà públic mitjançant el web de Roca Umbert.

Bases de la convocatòria: BasesConvocatoriaQuebec20191113

Sol·licitud de la convocatòria: solicitudQuebec

Veredicte de la convocatòria:

Roca Umbert fa una primera selecció de quatre artistes i des del Centre VU (Quebec) es resol seleccionar els dos artistes Andrés Galeano i Laia Moreto. La modalitat per a crítics queda deserta. D’altra banda, els artistes del Quebec que faran estada a Roca Umbert seran André Barrette a l’abril i Eva Quintas a l’octubre. Veredicte aprovat per l’acord de gerència núm. 198, de data 20 de desembre de 2019.