El CTUG és el centre de formació i serveis de Roca Umbert. Aquest edifici és el centre neuràlgic de la fàbrica, amb les oficines de coordinació on es defineixen les línies d’actuació de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Aquí trobareu la direcció, però també les tècniques responsables de patrimoni, formació i comunicació. El CTUG també acull les oficines de l’Observartori MAC, la fonoteca de Ràdio Granollers i les residències de cotreball del Centre Audiovisual.