Buc en règim de lloguer per hores aïllades

El preu de lloguer és de 10 €/hora + IVA.

Bucs en règim de lloguer mensual compartit

En aquests bucs els usuaris utilitzen el seu propi back-line; per tant, no estan equipats tècnicament. Els usuaris tenen la possibilitat de deixar els seus equips muntats, per tal d’aprofitar al màxim el temps d’assaig, o bé desar-los després de cada sessió als armaris destinats a aquest ús, sense cap cost addicional.

L’estada d’un grup en aquests bucs d’assaig està limitada a un any, amb la possibilitat de renovar-la anualment.

Cada buc poden ser compartits per dues formacions musicals.

El preu de lloguer del buc és de 130€/mes + IVA per grup