SERVEIS I TARIFES

El CUB disposa de diferents modalitats de lloguer dels bucs d’assaig musical: 6 bucs en règim de lloguer mensual compartit; 1 buc en règim de lloguer per hores aïllades per a assajos personals, per a hores d’estudi i/o per a realitzar projectes delimitats en el temps, intentant així de donar el més ampli ventall de possibilitats de lloguer als músics de la ciutat, i 1 buc destinat a la sala de control de l’estudi d’enregistrament.

En els bucs en règim de lloguer mensual, demanem a les formacions musicals que en siguin usuàries, que els comparteixin amb una altra banda, per tal de poder cobrir el màxim possible la demanda existent.

Amb aquest tipus de modalitat de lloguer donem servei a fins a 12 bandes locals i a un nombre indeterminat en el buc de lloguer en règim d’hores aïllades.

L’horari de funcionament de les instal·lacions és de 10 h del matí a 1 h de la matinada, tots el dies de la setmana.