Aquestes bases tenen com a objectiu regular la selecció dels projectes de creació contemporània que formaran part de la 9a Mostra d’Art Urbà de Roca Umbert (MAU), que es portarà a terme el dissabte 16 de maig de 2020. En aquesta edició l’eix temàtic de la mostra se centrarà en el concepte de mecanització.

Termini: S’acceptaran els projectes -que hauran d’incloure el dossier amb la informació requerida a l’apartat 8 d’aquestes bases- presentats entre  el 17 de desembre de 2019 i el 31 de gener de 2020 a les 14h.

Consulteu les bases: basesConvocatoria9aMAU

El veredicte de la MAU 2020 ha estat aprovat per acord de gerència núm. 19/20, de data 17 de febrer de 2020.  Els projectes seleccionats han estat:

– Mechanical Spirits, de Cayetano Truyols Martínez, amb 80 punts

– La màquina bondadosa, el verger mòbil, de Martín Garber Salzberg, amb 90 punts.

– Revoluciones por minuto, amb Noemi Sjöberg, amb 95 punts.