El taller es desenvolupa amb el métode The Self Portrait Experience, creat per la propia artista Cristina Nuñez, qui a través de l’autorretrat va aceptar i superar la toxicomanía. The Self Portrait Experience ens serveix per explorar tots els aspectes de la propia vida amb l’ús de la fotografia. A través de l’autorretrat els adolescents son autors, subjectes i espectadors, el que estimula el procés creatiu i l’inconscient per parlar amb el llenguatge artístic i alliberar les tensions i emocions.

Per iniciar el taller s’ha demanat als nois i noies que es fagin fotografies amb les instruccions de l’artista. En elles intenten transmetre emocions com la rabia, la desesperació o la injusticia. En les primeres sessions s’ha dut a terme el visionat i lectura de les imatges, treballant sobre la percepció i sel·lecció de les obres amb els criteris artístics del métode, els que ens permeten descubrir aspectes i qualitats que no sabiem. Posem en diàleg les obres i fem “storytelling”, el que facilita fer visibles els conflictes i preocupacions del participants. Per dinamitzar el taller, els adolescents s’estan fent fotografies els uns als altres, tant a nivell individual com en parelles o grups, d’aquesta manera reforcem les relacions del grup i fomentem el treball transversal.

 

2.2

 

2.1