Projecte: Deltas
Deltas és un projecte de film experimental que imagina l’exploració corporal de llocs i l’aparició de la ficció. Es proposa seguir personatges explorant paisatges a Catalunya. El mètode de treball es basa sobre principis de col·laboració, d’improvisació i d’experimentació. Se enfoca sobre la característica plàstica, amb materials, objectes i espais. El territori principal de la pel·lícula és el Delta de l’Ebre, altres són el riu La Tordera, Vallbona, etc… De estructura «rizomica» (de «rizomique» en francès), la narració no es planteja com les narracions tradicionals. Suggereix un món proper a la ciència ficció (o més bé d’anticipació i de dystopia) i de l’oníric. Les diferents fases del projecte, d’escriptura, de dibuix, d’ubicació fotogràfica, de creació d’objectes, de treball corporal amb participants, de col·lecció d’àudio de vocals, van constituir un «corpus» artístic al entorn de la pel·lícula.

 

CV

Florence Girardeau ha estudiat a l’ENSBA de París. La qüestió del cos és una temàtica important del seu treball, com la escriptura. Es desenvolupa una pràctica multidisciplinària: dispositius, instal·lació, videografia, dibuix, fotografia. La seva pràctica artística qüestiona els processos de percepció, i les obras posen en front la percepció corporal a l’espai, és a dir, nocions d’escala, d’orientació, de marques, de lloc, de territori i d’arquitectura. Ha estat artiste resident a Le 6B, Saint-Denis. S’implica en col·laboracions amb altres disciplines, com la música, l’urbanisme i l’arquitectura, la dansa i el teatre. El seu treball és representat per la Galeria Alberta Pane (Paris-Venècia), i la seva última peŀlícula ha estat en la selecció oficial del  Brussels Independant Film Festival.

 

Links

Instagram: @florencegirardeau

Web: www.florencegirardeau.org