TNG Teenagers està pensat per a adolescents d’entre 14 i 20 anys amb interés per a la fotografía, a través de la qual es treballaran les emocions. Els participants provenen de diferents contexts socials, alguns d’ells es troben en risc d’exclusió social, provintents del Centre Penitenciari de Joves Quatre Camins i de Serveis Socials. Aquests adolescents tot sovint son jutjats per la seva imatge física, el que acaba repercutint en la seva imatge psicològica. Es força enriquidor treballar amb un grup mixte de manera transversal, ja que es mostraran les seves qualitats i d’aquesta manera augmentarà el seu autoestima.

Per tal de tenir una diversitat de participants s’han dut a terme presentacions de la mà de l’artista Cristina Nuñez, responsable de l’execució del taller, al Servei de Juventut (GRA) i en diferents centres i instituts, també s’ha estat en contacte amb Serveis Socials. Per fer la màxima difusió i aproprar-ho als diferents publics s’està treballant amb les xarxes socials (Instagram, Facebook i Twitter).

twit

 

Cartell1