Primera part:

L’artista que dirigeix el projecte, en Pau Farell, proposa crear una“Caixa d’idees” on els veïns del barri poden aportar la seva opinió al projecte. Amb la mobilització d’aquest artefacte per part de la comunitat en diferents espais de Ponent es van recolectar idees per intervenir la plaça. La caixa contenia petites busties marcades com: – Caixa de les imatges, – Caixa dels colors, – Caixa dels objectes,  Caixa de les paraules, – Caixa dels dibuixos.