Projecte: 775 kW de potència elèctrica s’utilitzaven per moure la maquinària tèxtil de la fàbrica TÉRMICA.3

“775 kW” és un vídeo on es fusionarà l’imaginari personal, la literatura i la psicodèlia. A través de personatges creats des de l’imaginari personal i per mitjà de l’escultura i la performance, s’aconseguirà donar vida a escenes estranyes i sinistres, creades a partir d’una estètica pànica, irònica i surreal amb tints d’univers cinematogràfic. Generant-se d’aquesta manera, un dispositiu per transformar narratives per capítols.

La temàtica abordada se centra en la recuperació de la memòria històrica d’aquesta fabrica, la violència, els sagrat, l’humor i la sexualitat estaran lligats.

Es desenvoluparà la narrativa en tres capítols, tres personatges els quals estan desenvolupats a partir dels generadors d’energia: carbó, vapor, i electricitat. Cridats Garbe, Bab i Wil, inicials de l’empresa constructora i nom d’aquestes màquines. La intervenció d’alguns treballadors de l’antiga Fabrica és de suprema importància.

Aquesta proposta és un viatge a la memòria sòlida en matèria, com l’arquitectura i indústria dels anys 50, i la intangible a partir d’imaginaris, reals o ficcionats. Quedarà referenciat i gravat tot allò que observem, també el que no apareix davant la vista, hi serà, el recordat i el desitjat, a més d’algunes coses que no existeixen.

 

CV

Pereira, Colòmbia (1985).

S’ha interessat per explorar associacions entre llenguatges gràfics de forta càrrega anecdòtica des de l’humor, el cinisme i la deformació al·legòrica. Al llarg de la seva producció artística ha indagat sobre la iconografia i la gràfica occidental de dibuixos infantils, de manera que reinterpreta els continguts i subverteix la seva visualitat a un grau de perversió. L’anterior succeeix gràcies a l’ús de literatura lligada al món de la psicodèlia, el punk, la pornografia i les subcultures, tamisat per la reflexió autobiogràfica per permetre construir universos simbòlics que amplien les possibilitats dels mitjans discursius implicats en la seva obra de creació, com ho són: la fotografia, el dibuix, el vídeo i la pintura entre d’altres. L’anterior assenyala l’ús desmesurat i saturat de les superfícies permeses des de l’experiència estètica, a través d’juxtaposicions absurdes i sòrdides de icones de l’art amb signes trivials pertanyents a la cultura popular i underground, accentuant tensions dialèctiques entre el públic i el privat, la qual culte i el marginal.

Paral·lel als seus estudis professionals en l’art, ha abordat projectes de creació personals; obtenint subvenció per a alguns d’ells per part del Ministeri de Cultura de Colòmbia i altres institucions.
Actualment Resideix a Pereira, Colòmbia.