Segona part:

Exposició del material recolectat de la “caixa d’idees” a l’Associació de veïns, on ens van acompanyar alguns dels veïns que havien participat en el procés. L’artista Pau Farrell basant-se en totes aquestes idees va dissenyar el següent mural, que serà pintat per totes aquelles persones que desitgin participar de la comunitat de Ponent del 14 al 21 de març de 2015.