logo_xatic_10anys

1-mnactec-270x200-1

logo

logo-transversal-xarxa-dactivitats-culturals-portada

 

Roca Umbert participa en xarxes de disciplines molt diverses, donada la seva transversalitat. A més, en alguna d’elles, és impulsora i forma part d’algunes de les comissions de treball per impulsar projectes comuns.