El treball d’OMestudi es basa en la intervenció sobre allò existent, sobre quelcom tangible i concret. S’apropen mitjançant una arquitectura pensada des del detall, en relació directa amb l’usuari, i fonamentada en el seu entorn i en la realitat més directa.

La materialització dels seus projectes empra, sempre, criteris mediambientalment sostenibles i formalment adaptables al medi variant que ens envolta.

OMestudi són els arquitectes Oriol Martínez, Marc Sabaté i l’interiorista Núria Giménez.