Vallesos. Gent, terra i patrimoni és una revista llibre semestral que presenta al públic, de forma divulgativa i atractiva, el patrimoni vallesà en un sentit ampli –des de la història i la cultura popular fins a la natura, el paisatge, la literatura, l’etnologia…– tot destacant, també, persones significatives d’aquests àmbits.

Editada per Gent i Terra,amb el periodista Vicenç Relats com a director, i el filòleg Ramon Vilageliu com a editor, la publicació glossa el patrimoni vallesà amb el propòsit d’ajudar els vallesans a redescobrir una certa ànima amagada d’aquest territori fortament industrialitzat i residencial, que sovint es considera de poca identitat. El subt ítol,Gent, terra i patrimoni, i els temes que s’hi tracten reflecteixen l’esperit evocador i propositiu amb què Vallesoses mira el territori vallesà i la seva gent, amb l’objectiu d’ajudar a concebre el Vallès com un espai geogràfic i de patrimoni comú, que difumini la divisòria comarcal administrativa. Alhora,també acosta aquesta regió, que engloba els dos vallesos administratius, a tots els lectors i lectores de la resta del país.