Dimarts dia 19 de juny es van presentar els resultats de l’estudi que s’ha fet en tres edificis d’habitatges de Granollers d’acord amb el Programa de Diagnòstic Energètic de l’Hàbitat Urbà que impulsa la Fundació la Casa que ahorra i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Els resultats es van fer públics perquè ciutadans i professionals coneguin la importància que poden arribar a tenir les pèrdues energètiques en els habitatges i les mesures de rehabilitació per reduir-les de forma significativa.

Estudi sobre eficiència energètica a edificis d’habitatges de Granollers

 

Source: PAES