Àrea de l’activitat: Ciències naturals i medi ambient – L’energia

Tipus d’activitat: Taller

Objectius de l’activitat: L‘activitat pretén aproximar als participants al món de l’energia i de la seva producció. Els principals objectius de l’activitat són:

– Identificar els processos físics bàsics per entendre l’energia i la seva transformació.

– Donar a conèixer les múltiples aplicacions de l’energia.

– Relacionar l’aprofitament de l’energia amb els processos físics.

– Millorar el nivell de coneixement de física.

– Relacionar els processos físics bàsics amb la quotidianitat.

Descripció breu de l’activitat: Oferim aquesta activitat que permet identificar i entendre processos físics bàsics de creació de l’energia, la seva transformació i la seva aplicació. L’activitat consisteix en un taller amb demostracions científiques.

Al taller es realitzaran diferents experiments on els participants podran elaborar hipòtesis sobre el procés de producció d’energia i contrastar-les amb els resultats obtinguts. 

Nivell educatiu al qual s’adreça: ESO, Batxillerat, Cicles formatius i PFI

Temporalització:
Durada: 1 hora de taller a l’aula

Opcional: 1 hora de taller + visita a la Tèrmica

Calendari: Tot el curs escolar

Organització de l’activitat
Nombre d’alumnes per grup: Grup classe
Lloc on es desenvolupa l’activitat: Edifici del Ctug de Roca Umbert
Organització: Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Inscripcions: activitatseducatives@rocaumbert.cat
Material complementari: Dossier per alumnes i dossier per mestre

Activitat oberta a grups de fora de Granollers: Sí

Preu: 52 €/grup classe

Preu taller + visita a la tèrmica: 75€/grup classe

 

 

 

 

logo-BRU-fons-transparent-2