Àrea de l’activitat: Ciències naturals i medi ambient – L’energia

Tipus d’activitat: Taller

Objectiu de l’activitat:

Prendre consciència del cost energètic que té el nostre dia a dia. La producció d’energia i el consum per cobrir les nostres necessitats té un impacte en el medi ambient i hem de ser responsables i consumir només allò que necessitem.

Competències: Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global. Coneixements i eines per ubicar-se en l’entorn on viu l’alumne, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo. Tractament de la informació i competència digital. Recollida de dades , anàlisi i presentació resultats.

Descripció breu de l’activitat: 

Iniciarem l’activitat jugant amb un interactiu (joc d’en doll o l’energia a casa) i compararem les emissions de CO2 que els hàbits de cada alumne suposen de amb una petita introducció i visionant un fragment d’un documental sobre el consum familiar. Quins elements de casa nostra consumeixen energia? Treballarem l’energia a casa i  amb l’ajut de les ecocartes analitzarem les bones i males pràctiques energètiques i anirem parlant i comentant els nostre hàbits: obrir la nevera, tancar llums, etc. veurem trucs per estalviar energia.

Introduirem els consums energètics que necessita tota la ciutat pel seu funcionament i es parlarà de les societats en transició.

Calcularem les emissions anuals de CO2 per alumne amb la calculadora d’emissions.

Activitat prèvia: Demaneu als alumnes que quantes bombetes creuen que tenen a casa seva i quantes bombetes tenen realment. La mitjana d’una llar standard és de quaranta bombetes. Som conscients del que gastem? Podem fer un exercici de quants aparells que necessiten energia tenim a casa.

Es presentarà i repartirà entre els assistents el joc de societats en transició de l’agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament per a que ho juguin(2-4 jugadors) allí, a casa o a l’escola.

Nivell educatiu al qual s’adreça:

Primària i ESO

Temporalització:

Durada: 1 hora

Calendari: Curs escolar

Organització de l’activitat:

Nombre d’alumnes per grup: Màxim 25

Horari de l’activitat: Horari lectiu

Lloc on es desenvolupa l’activitat: Edifici del Ctug de Roca Umbert

Organització: Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Inscripcions:  activitatseducatives@rocaumbert.cat

Preu: 52 € per grup

Observacions:

Material complementari:

– Dossier per alumnes

– Dossier per mestres

Activitat oberta a grups de fora de Granollers

 

logo-BRU-fons-transparent-2