La fàbrica s’estructura a partir de quatre eixos que la defineixen com a espai de creació que són els següents:

  • La transversalitat entre el creador/a, el públic i la institució
  • La fusió i la interrelació entre disciplines com a eina creativa
  • El procés com a alternativa a la producció acabada
  • La recuperació de la memòria històrica i patrimonial de la fàbrica tèxtil

L’antiga divisió de programes de la fàbrica per equipaments és substituïda per una planificació a partir de les línies de treball: Creació, Industria Cultural Creativa i Ciutat.

La línia de creació impulsa projectes en l’àmbit de la imatge, la música i el moviment.

La línia de Ciutat impulsa projectes vinculats al territori com la cultura popular, el pensament i la divulgació del patrimoni de la fàbrica.

Línia d’industria creativa impulsa iniciatives empresarials del territori vinculades al sector creatiu i amb especial interés la industria audiovisual.

mistus