Liant la Troca és un grup de dansa integrada format l’any 2011 a partir dels tallers dirigits per Jordi Cortés a La Troca de Roca Umbert.

El grup està format per persones amb diferents capacitats, tant artístiques com motrius. Per aquest motiu, mitjançant tallers i espectacles, transmeten a l’espectador conceptes com capacitat, integració, accessibilitat i inclusió alhora que vetllen per eliminar conceptes com discapacitat, rebuig, discriminació i segregació.

Els components del grup venen de diferents àmbits socials però coincideixen en la necessitats d’expressar-se mitjançant l’art i el moviment sigui quina sigui la seva capacitat física.