Exhibició

És un Centre de Creació i Difusió Musical que vol esdevenir espai de referència per la música en directe i la innovació contemporània. Busquem aportar una oferta cultural diversa amb propostes ja consolidades i donar suport, al mateix temps, als joves intèrprets a fer el salt qualitatiu que necessiten.

Formació

Ofereix diverses activitats formatives destinades a músics, tècnics de so i llum, professionals de l’ensenyament musical i d’altres que s’insereixen en l’àmbit curricular escolar de primària i secundària. Ho fa amb la col·laboració de centres, institucions i iniciatives d’educació reconegudes.

Suport a la recerca, creació i innovació musical

Treballa per crear pons que permetin que els artistes trobin escenaris on projectar el seu talent amb la voluntat de canalitzar les pulsions artístiques del territori. Impulsa una programació permanent, sòlida i cohesionada que potencia l’element singular i qualitatiu amb l’objectiu de captar nous públics i crear noves audiències.

Generació de xarxa i projecció territorial

Confecciona la programació a través de tres grans eixos: la música popular contemporània independent del nostre país, la música provinent dels seus processos formatius o d’intercanvi de coneixement i la música provinent de les mostres musicals vinculades al teixit associatiu, festivals o cicles ja existents al territori.