Data límit per presentar ofertes: del 2 a l’11 de gener de 2019, abans de les 14 h. Les ofertes que es presentin fora del termini establert no seran admeses.

Consulteu les bases: 180_18_Anunci_Convocatoria_Contracte_18_35_Fira_MAC19_P