Prestació del Servei de Gestió d’Instal·lacions, Producció i Rodatges de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.”, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars, que comportarà la següent prestació:

1. Gestionar comercialment les instal·lacions i serveis de producció de l’Àrea Audiovisual de Roca Umbert, inclosos el plató gran amb tots els seus equips i espais adscrits del Centre Audiovisual.
2. Gestionar els equips de producció estereoscòpica, inclosos els espais i material adscrit del Centre Audiovisual.
3. Explotar comercialment els espais i equipaments de Roca Umbert per a rodatges, fotografia i publicitat.
4. Gestionar la cartera de clients i el catàleg de serveis de producció audiovisual.
Pressupost de licitació: 3.750,00 € sense IVA / 4.537,50 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte:1 any

Termini de presentació d’ofertes:11/12/20 14:00 h

Consulteu l’anunci de la licitació a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=72631349&lawType=