Prestació del Servei de Gestió i Dinamització del Centre de Cultura Popular i Tradicional “La Troca”, la Gestió de la Sala d’Actes de la Biblioteca i Suport a les Activitats de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.

Termini de presentació d’ofertes:14/12/18 a les 14:00 h

Consulteu l’anunci de la licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39356220&reqCode=viewCn&idCap=7741762&

Per acord de gerència núm. 168/18 de data 11 de desembre de 2018 s’ha aprovat el desistiment d’aquest procediment licitatori. Per a més informació consulteu el perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCin&idDoc=39813092