Descripció de la prestació:”Prestació del Servei de Gestió de la Publicitat de Ràdio Granollers de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.”, que comprèn els següents objectius:

1. Gestionar la publicitat general de Ràdio Granollers, en totes les seves formes i derivacions, inclosos tots els formats digitals i per Internet que se’n derivin.
2. Gestionar els contractes de publicitat de la ràdio i fer les liquidacions d’ingressos regulars.
3. Ampliar la cartera de clients i gestionar el catàleg de serveis i preus de publicitat.
4. Liquidar a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L. el percentatge d’ingressos generats acordat en el contracte i que hi siguin d’aplicació.
Termini de presentació d’ofertes:10/01/20 14:00 h

Consulteu l’anunci de la licitació a https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=56885686&lawType=