Prestació del Servei de Producció de Continguts de Ràdio Granollers i de la Plataforma IP de Ràdio de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., el qual comprèn, entre d’altres, la producció de continguts per a ràdio, incloses les produccions per al magazín i totes les produccions de contingut esportiu; així com la producció de continguts i servei tècnic d’impuls de la plataforma IP de ràdio i el seu manteniment.

Termini de presentació d’ofertes:11/12/18 14:00 h

Consulteu la licitació al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39064201&reqCode=viewCn&idCap=7741762&