Prestació del Servei de Producció de Continguts de Ràdio Granollers, la Plataforma IP de Ràdio i el sistema de streaming de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L., d’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars, que comportarà les següents prestacions:
1. La producció de continguts per a ràdio, incloses les produccions per al magazín i totes les produccions de contingut esportiu.2. La producció de continguts i servei tècnic de la plataforma IP de ràdio, el sistema de streaming i el seu manteniment.

Pressupost de licitació:90.896,00 € sense IVA / 109.984,16 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte:1 any

Termini de presentació d’ofertes: 14/12/20 14:00 h

Consulteu l’anunci de la licitació a: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=72817818&lawType