Prestació del Servei de Coordinació General dels Continguts i Suport a la Direcció del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) 2019 de la Societat Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.”, que comprèn, entre d’altres, els objectius generals: la proposició i coordinació dels continguts del certamen; i el suport a la direcció en termes de coordinació general del certamen.

Termini de presentació d’ofertes:04/12/18 14:00 h

Consulteu les bases de la licitació al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=38797110&reqCode=viewCn&idCap=7741762&