ACTIVITAT 1 / INICI REFLEXIÓ 

Exercici de resposta individual i col·lectiva sobre els fantasmes del passat

Descripció: 

Reflexió i debat sobre el franquisme com a espectre (fantasma) i sobre el dret a recordar i la relació amb l’acció. Reflexió sobre la construcció de la memòria pública del dictador a l’espai públic de la democràcia a través de estatuaria monumental.

Temes que es poden treballar a l’aula:

 • Iconoclàstia 
 • Iconografía en l’espai públic

Objectiu de l’activitat: 

Autoavaluar de quina manera percebem els fantasmes del franquisme i l’efecte simbòlic de les accions d’intervenció als monuments. Recollir impressions per reflexionar i posar en comú.

Temporalitat: 1 hora

Metodologia: 

Es proposa als participants activar un debat i reflexió col·lectiva a l’aula a partir de la visualització d’arxius audiovisuals que presenten accions polèmiques. 

Es proposa el desenvolupament de la següent manera:

 • Visualitzar atentament els següents vídeos

L’estàtua de Franco: Polèmica, bromes i retirada Aquí

Canvi de nom dels carrers Aquí

 • A nivell grupal comentar situacions o experiències personals que tinguin relació amb els vídeos. Poden guiar-se a partir de la següent ruta de preguntes:  
 • Quines situacions están passan en els espais? 
 • Quines accions i gestos concrets estan fent les persones a l’espai?
 • Quin sentit  té aquest acte, desvinculan-lo d’un simple acte vandàlic? 
 • Quines raons tindran les persones del vídeo per a voler canviar l’espai? 
 • Què és un espai públic? 
 • Quines coses i símbols reconeixes en el vídeo i que estan també en el teu lloc de residència?  
 • Dóna exemples d’altres símbols i perquè serveixen?
 • Són només les imatges la memòria històrica?

Passeu a la següent sessió: Creació